Latest Updates

Latest Updates

Notices, Reports and Downloads

 • मदिरा, मदिराजन्य पदार्थ तथा अन्य विभिन्न सामानहरु लिलाम बिक्रि गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७६-०५-०३)

 • बोलपत्र प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना (२०७६/०४/२८)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७६-०४-२७)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६ /०४/२१)

 • ATM Counter संचालन गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७६/०४/०७

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०४/०६)

 • प्रेस बिज्ञप्ति

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७६/०३/२७ )

 • पुन : शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६ /०३ /२५)

 • AMENDMENT ON BID DOCUMENT FOR INVITATION FOR BIDS(2076-03-10)

 • INVITATION FOR BIDS(2076-03-09)

 • Time Extension for Invitation for Bids(2076-03-10)

 • सूचना स्थगित गरिएको बारे (२०७६/०३/०९)

 • INVITATION FOR BIDS-2076/02/28

 • प्रेस विज्ञप्ति-२०७६/०३/०१

 • प्रेस विज्ञप्ति(२०७६ -०२-२५)

 • प्रेस बिज्ञप्ती

 • शिलबन्दी वोलपत्र(E-bid सम्बन्धी) आव्हानको सूचना(२०७६-०२-१६)

 • INVITATION FOR BIDS(2076-02-10)

 • TIME EXTENSION FOR INVITATION FOR BIDS(2076-02-16)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०२/०८)

 • Vending Machine सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०२/०२)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/०१/३०)

 • INVITATION FOR BIDS

 • TIME EXTENSION FOR INVITATION FOR BIDS(ICB/05/PROSEC/2019(2075/76))

 • INVITATION FOR BIDS(2076-01-08)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २ (२०७६/०१/०३)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना १ (२०७६/०१/०३)

 • प्रेस विज्ञप्ति-२

 • प्रेस विज्ञप्ति-००१

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५/१२/२०)

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५/१२/१८)

 • NOTICE FOR INTENT TO ACCEPT THE PROPOSAL (2075-12-18)

 • Notice of Cancellation(2075-12-18)

 • NOTICE FOR INTENT TO ACCEPT THE BID(2075-12-15)

 • INVITATION FOR BIDS 1 (2075-12-18)

 • INVITAION FOR BIDS(2075-12-18)

 • Airport Renovation सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-१७)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना -२०७५/१२/११

 • श्री ए.बि.पी. मार्ट प्रा.ली. , ललितपुर-१५ को नाममा जारी सूचना (२०७५/११/२३)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रेमिटेन्स सेवा संचालन सम्बन्धी)-२०७५/११/२३

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(बैंक सेवा संचालन सम्बन्धी)-२०७५/११/२३

 • INVITATION FOR BIDS(2075/11/16)

 • हार्दिक समवेदना

 • प्रेस विज्ञप्ति-४

 • प्रेस विज्ञप्ति-३

 • प्रेस विज्ञप्ति-२

 • प्रेस विज्ञप्ति-१

 • ATM Counter संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना(२०७५/११/१२)

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना १ (२०७५/११/०२ )

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २ (२०७५/११/०२)

 • सच्याइएको बारे (२०७५/१०/२९)

 • शिलबन्दी वोलपत्र(E-bid) आव्हानको सूचना (२०७५/१०/२९)

 • INVITATION FOR BIDS(2075/10/27)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५-१०-२३)

 • टेण्डर प्रकृया स्थगित गरिएको सूचना(२०७५/१०/१६)

 • Intent to accept the bid for "Supply, Delivery and Commissioning of Five Seater Heavy Duty Airport Chair"(2075/10/15)

 • INVITAION FOR BIDS(2075/10/15)

 • सच्याईएको बारे (२०७५/१०/१६)

 • INVITAION FOR BIDS(2075/10/17)

 • शिलबन्दी वोलपत्र (E-bid सम्बन्धी) आव्हान को सूचना -(२०७५/१०/१७)

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid) सम्बन्धी आव्हानको सूचना

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०९/३०)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०९/२९)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०९/१६

 • INVITATION FOR BIDS(2075-9-19)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-9-18)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५-९-१६)

 • सार्वजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५-९-१६)

 • त्रि. अ. वि को आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा रहेको स्थान खाली गराउने सम्बन्धी ७ (सात) दिने अत्यन्त जरुरी सूचना( २०७५ -०९-१६)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-09-03)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना-२०७५/०९/०६

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना-२०७५/०९/०६

 • शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना-२०७५/०९/०६

 • INVITATION FOR BIDS(12-06-2018)

 • टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे-२०७५/०८/१८

 • INVITATION FOR BIDS(2075/07/28)

 • सुरक्षा गार्डको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना (२०७५/०७/२१)

 • सुरक्षा गार्डको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०७/२०)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५/०७/१९)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५/०७/१९)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-07-12)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२०

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२०

 • टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे सुचना-२०७५/०६/२६

 • टेन्डर प्रकृया रद्द गरिएको बारे सूचना-२०७५/०६/२६

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२६

 • सार्बजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७५/०६/२६

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७५/०५/३१

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०५/३१)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना-२०७५/०६/१०

 • Police report form

 • Golden gate ID card form

 • Report of ATC-Pilot interaction-01 July 2012

 • सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०५/२९

 • सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०५/२९ Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-३

 • Press Release Altitude Air 9NALS(AS350B)

 • Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-२

 • Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-१

 • यती एयरलाइन्सको 9N-AHW दुर्घटना सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती-२०७५ /०५/१७

 • प्रेस बिज्ञप्ती २०७५/०५/१०

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(१) -२०७५ /०४/२२

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-BID सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(१) -२०७५ /०४/२२ शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(२) -२०७५ /०४/२२

 • INVITATION FOR BIDS (2075-02-22)

 • INVITATION FOR BIDS (2075-02-28)

 • Report on ATC-Pilot Interaction Program on 9th June 2016

 • Report of ATS Procedure between TIA and Other Domestic Airports and Other Issues on 7th June 2016

Mobile App

TIA now on your Mobile Phones

TIA has recently launched its mobile apps for iPhones and Android phones. Install our app from respective app stores and receive the latest from us on the go.