Latest Updates

Latest Updates

Notices, Reports and Downloads

 • INVITATION OF ONLINE BIDS(2079/01/27)

 • त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको विमानस्थल अपरेसन सुचारु सम्बन्धि सूचना (२०७९/०१/२६)

 • धन्यवाद ज्ञापन

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७९/०१/१५)

 • Invitation for International Competitive Online Bids -26 April 2022

 • बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०७९/०१/१३ )

 • Notice for Rejection of Bid, Notice for Price Bid Opening, Notice for Letter of Intent -2078/12/24

 • सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/१२/२१)

 • बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/१२/१५)

 • सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/११/२८)

 • बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/११/२६)

 • सिलबन्दी बोलपत्र पुन: आव्हानको सूचना (२०७८/११/०२)

 • Press Release(2022/01/27)

 • जोर बिजोर सवारी साधन संचालन सम्बन्धि सूचना (२०७८/१०/०७ )

 • विमानस्थल ड्युटीमा आउन जान सहजीकरण बारे (२०७८/१०/०७)

 • कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनीकरण को लागि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध

 • सुरक्षा गार्ड को सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७८/०९/२६)

 • International Flight Schedule (22 December 2021)

 • Special Flight Schedule (17 December 2021)

 • कोभिडको सङ्क्रमण बाट बच्न /बचाउन सतर्कता अपनाउने बारेको अनुरोध

 • International Flight Schedule (24 October 2021)

 • International Flight Schedule (23 October 2021)

 • International Flight Schedule (19 October 2021)

 • International Flight Schedule (16 October 2021)

 • International Flight Schedule (26 September 2021)

 • International Flight Permission (24 September 2021)

 • International Flight Permission (22 September 2021)

 • International Flight Permission (21 September 2021)

 • International Flight Permission (20 September 2021)

 • International Flight Permission (18 September 2021)

 • आन्तरिक पर्यटन भ्रमण बापतको रकम भुक्तानी को निवेदनको ढाचा

 • सम्पति विवरण फाराम भरी बुझाउने सम्बन्धी सूचना (२०७८/३/३१ )

 • पुन बोलपत्र आब्हान को सूचना (२०७८/०३/२९)

 • Press Release(2021-06-03)

 • Press Release (2021-06-01)

 • Notice 5/3/2021

 • बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/०९)

 • पुनः बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७७/१०/२८)

 • बोलपत्र स्थगित गारिएको सूचना (२०७७/१०/३०)

 • COVID Vaccination Form

 • पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/१०/१३)

 • पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७७/१०/१३)

 • सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/१०/१३)

 • सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/१०/१३)

 • बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०९/०१)

 • बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाहरु(२०७७/०८/१९)

 • बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०८/१९)

 • बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना(प्रकाशित मिति २०७७/०७/१८)

 • बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/…..)

 • वोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७७/०६/०६)

 • दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको सूचना (२०७७/०६/०६)

 • Notice(Covid19 CMC Online Form)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/१९)

 • प्रेस-विज्ञप्ती (२०७७/०५/१८)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/१७)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/१६)

 • प्रेस-बिज्ञप्ती (२०७७/०५/१५)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/१४)

 • प्रेस-विज्ञप्ती (२०७७/०५/१३)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/१२)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/११)

 • प्रेस-बिज्ञप्ती (२०७७/०५/१०)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/०९)

 • प्रेस-विज्ञप्ती (२०७७/०५/०८)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/०७ )

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/०६ )

 • प्रेस-बिज्ञप्ती (२०७७/०५/०५)

 • प्रेस- बिज्ञप्ती (२०७७/०५ /०४)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०५/०३)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/०२ )

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०५/०१ )

 • प्रेस विज्ञप्ति(२०७७/०४/३२)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०४/३१)

 • प्रेस-विज्ञप्ती (२०७७/०४/३०)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/२९)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/२८)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७७/०४/२७)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०४/२६)

 • प्रेस-विज्ञप्ति (२०७७/०४/२५)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/२४)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/२३)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७७-०४-२२)

 • सीलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७७-०४-१६)

 • प्रेस विज्ञप्ती(२०७७-०४-२१)

 • प्रेस-विज्ञप्ति (२०७७/०४/२०)

 • प्रेस- बिज्ञप्ती (२०७७/०४/१९)

 • प्रेस- बिज्ञप्ती (२०७७/०४/१८)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७७-०४-१७)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०४/१६)

 • प्रेस-विज्ञप्ति (२०७७-०४-१५)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/१४)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/१३)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०४/१२)

 • प्रेस विज्ञप्ती (२०७७/०४/११)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७७/०४/१०)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/०९ )

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०४/०८)

 • प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रेस विज्ञप्ती(२०७७/०४/०६

 • INVITATION FOR BIDS(2077-03-25)

 • प्रेस विज्ञप्ती(२०७७/०४/०५)

 • प्रेस बिज्ञप्ती(२०७७/०४/०४)

 • प्रेस विज्ञप्ती

 • प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रेस बिज्ञप्ती(२०७७/०४/०१)

 • प्रेस विज्ञप्ती(३१/०३/२०७७)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (३०/०३/२०७७)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२९/०३/२०७७)

 • प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रेस बिज्ञप्ती ( २०७७/०३/२७)

 • प्रेस-विज्ञप्ति(२०७७/०३/२६)

 • प्रेस विज्ञप्ति(२०७७/०३/२५)

 • आज मिती २०७७ असार २४ गते बुधवार को दिन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाट भएको उडान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

 • प्रेस विज्ञप्ति(२०७७/०३/२३)

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०३/२२)

 • प्रेस-विज्ञप्ति(२०७७/०३/२१)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/२०)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१९)

 • प्रेस विज्ञप्ति

 • प्रेस बिज्ञप्ती (२०७७/०३/१७)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१६)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१५)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१४)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७७/०३/१३)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१२)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/११)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/१०)

 • प्रेस- विज्ञप्ती (२०७७/०३/०९)

 • प्रेस -विज्ञप्ती (२०७७/०३/०८)

 • प्रेस विज्ञप्ती -२०७७/०३/०४

 • COVID-19 FORMS

 • CAAN Operations Guidance COVID-19

 • TIA COVID19 Crisis Management Procedure 2020

 • शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सुचना (२०७६/१२/२८)

 • बिधुतिय बोलपत्र तथा दरभाउपत्रहरु सम्बन्धी जानकारी(२०७६/१२/१३)

 • वक्यौता रकम चुक्ता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६/१२/०६)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७६/१२/०४)

 • Press Release(2020-03-01)

 • विभिन्न जनशक्तिहरुको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि पून: शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना(२०७६/११/०९)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आब्हानको सूचना(२०७६/११/१२)

 • प्रेस विज्ञप्ति-२०७६/१०/२९

 • प्रेस बिज्ञप्ति

 • Preventive measures adopted at TIA to Control Corona Virus(2076/10/16)

 • त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल को Health Desk सम्बन्धि जानकारी (२०७६/१०/०८)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/१०/०७)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आब्हानको सूचना(२०७६/१०/०७)

 • सामाजिक संजाल(Social Media) मा निषेधित क्षेत्रको श्रब्य, दृष्य सामाग्री Post नगर्ने बारेको सुचना- २०७६/०९/२५

 • विधुत खपतमा मितव्ययिता अपनाउने बारेको सुचना-२०७६/०९/२५

 • नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन समारोहमा उपस्थितिको सम्बन्धमा (२०७६/०९/१४)

 • नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण को २१ औ वार्षिकोत्सव सम्बन्धि सूचना (२०७६/०९/१३)

 • Ramp march programme organized by TIACAO-2076/09/11

 • INVITATION FOR BIDS(2076/09/08)

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना (२०७६/०९/०४)

 • पुन: शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना(सूचना नं:०१३/०७६/०७७)

 • Invitation For Bids-2076/8/20

 • Invitation For Bids-2076/08/21

 • Invitation For Bids-2076/08/30

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/०८/२६)

 • त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको पछिल्लो ३ महिनाको प्रगति बिवरण

 • विभिन्न जनशक्तिहरुको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (२०७६/०८/१८)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 • ATM Counter संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना(सुचना नं . ११ / ०७६/७७)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०८/०१)

 • ATM Counter संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७६ /०७/२४

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid) आव्हानको सूचना(२०७६/०७/१७)

 • त्रि. अ. वि. को संचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६ /०७/०८ )

 • Re-Invitation for Bids(2076-06-30)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/०७/०५)

 • REVISED FLIGHT SCHEDULE FOR 13 OCTOBER 2019 DUE TIA NOTAM(13-OCT-19)

 • REVISED FLIGHT SCHEDULE FOR 12 OCTOBER 2019 DUE TIA NOTAM(12-Oct-19)

 • पुन: शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०६/०८)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०६/०८)

 • विमानस्थल परिसर अवलोकन सम्बन्धि सूचना(२०७६/०६/०५ )

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/०५/३०)

 • त्रि. अ. वि. ना. उ. का. मा गरिएको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धि सूचना (२०७६/०५/३१)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्नेआशयको सूचना(२०७६|०५|३०)

 • बोलपत्र फारम खरिद गर्ने म्याद थप गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७६|०५|३०)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६|०५|३०)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६|०५|३०)

 • प्रेस बिज्ञप्ति (२०७६/०५/२७)

 • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको VVIP/VIP सम्बन्धि सूचना (२०७६/०५/२६)

 • पुनः शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६-०५-१७)

 • मदिरा, मदिराजन्य पदार्थ तथा अन्य विभिन्न सामानहरु लिलाम बिक्रि गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना (२०७६-०५-०३)

 • बोलपत्र प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना (२०७६/०४/२८)

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७६-०४-२७)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६ /०४/२१)

 • ATM Counter संचालन गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७६/०४/०७

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०४/०६)

 • प्रेस बिज्ञप्ति

 • प्रेस विज्ञप्ति (२०७६/०३/२७ )

 • पुन : शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६ /०३ /२५)

 • AMENDMENT ON BID DOCUMENT FOR INVITATION FOR BIDS(2076-03-10)

 • INVITATION FOR BIDS(2076-03-09)

 • Time Extension for Invitation for Bids(2076-03-10)

 • सूचना स्थगित गरिएको बारे (२०७६/०३/०९)

 • INVITATION FOR BIDS-2076/02/28

 • प्रेस विज्ञप्ति-२०७६/०३/०१

 • प्रेस विज्ञप्ति(२०७६ -०२-२५)

 • प्रेस बिज्ञप्ती

 • शिलबन्दी वोलपत्र(E-bid सम्बन्धी) आव्हानको सूचना(२०७६-०२-१६)

 • INVITATION FOR BIDS(2076-02-10)

 • TIME EXTENSION FOR INVITATION FOR BIDS(2076-02-16)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०२/०८)

 • Vending Machine सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७६/०२/०२)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६/०१/३०)

 • INVITATION FOR BIDS

 • TIME EXTENSION FOR INVITATION FOR BIDS(ICB/05/PROSEC/2019(2075/76))

 • INVITATION FOR BIDS(2076-01-08)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २ (२०७६/०१/०३)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना १ (२०७६/०१/०३)

 • प्रेस विज्ञप्ति-२

 • प्रेस विज्ञप्ति-००१

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५/१२/२०)

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५/१२/१८)

 • NOTICE FOR INTENT TO ACCEPT THE PROPOSAL (2075-12-18)

 • Notice of Cancellation(2075-12-18)

 • NOTICE FOR INTENT TO ACCEPT THE BID(2075-12-15)

 • INVITATION FOR BIDS 1 (2075-12-18)

 • INVITAION FOR BIDS(2075-12-18)

 • Airport Renovation सम्बन्धी सूचना (२०७५-१२-१७)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना -२०७५/१२/११

 • श्री ए.बि.पी. मार्ट प्रा.ली. , ललितपुर-१५ को नाममा जारी सूचना (२०७५/११/२३)

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रेमिटेन्स सेवा संचालन सम्बन्धी)-२०७५/११/२३

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(बैंक सेवा संचालन सम्बन्धी)-२०७५/११/२३

 • INVITATION FOR BIDS(2075/11/16)

 • हार्दिक समवेदना

 • प्रेस विज्ञप्ति-४

 • प्रेस विज्ञप्ति-३

 • प्रेस विज्ञप्ति-२

 • प्रेस विज्ञप्ति-१

 • ATM Counter संचालन सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सुचना(२०७५/११/१२)

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना १ (२०७५/११/०२ )

 • शिलबन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २ (२०७५/११/०२)

 • सच्याइएको बारे (२०७५/१०/२९)

 • शिलबन्दी वोलपत्र(E-bid) आव्हानको सूचना (२०७५/१०/२९)

 • INVITATION FOR BIDS(2075/10/27)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५-१०-२३)

 • टेण्डर प्रकृया स्थगित गरिएको सूचना(२०७५/१०/१६)

 • Intent to accept the bid for "Supply, Delivery and Commissioning of Five Seater Heavy Duty Airport Chair"(2075/10/15)

 • INVITAION FOR BIDS(2075/10/15)

 • सच्याईएको बारे (२०७५/१०/१६)

 • INVITAION FOR BIDS(2075/10/17)

 • शिलबन्दी वोलपत्र (E-bid सम्बन्धी) आव्हान को सूचना -(२०७५/१०/१७)

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid) सम्बन्धी आव्हानको सूचना

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०९/३०)

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०९/२९)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०९/१६

 • INVITATION FOR BIDS(2075-9-19)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-9-18)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५-९-१६)

 • सार्वजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५-९-१६)

 • त्रि. अ. वि को आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा रहेको स्थान खाली गराउने सम्बन्धी ७ (सात) दिने अत्यन्त जरुरी सूचना( २०७५ -०९-१६)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-09-03)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना-२०७५/०९/०६

 • शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना-२०७५/०९/०६

 • शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना-२०७५/०९/०६

 • INVITATION FOR BIDS(12-06-2018)

 • टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे-२०७५/०८/१८

 • INVITATION FOR BIDS(2075/07/28)

 • सुरक्षा गार्डको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना (२०७५/०७/२१)

 • सुरक्षा गार्डको सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०७/२०)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५/०७/१९)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७५/०७/१९)

 • INVITATION FOR BIDS(2075-07-12)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२०

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२०

 • टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको बारे सुचना-२०७५/०६/२६

 • टेन्डर प्रकृया रद्द गरिएको बारे सूचना-२०७५/०६/२६

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०६/२६

 • सार्बजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७५/०६/२६

 • शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना-२०७५/०५/३१

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७५/०५/३१)

 • शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना-२०७५/०६/१०

 • Police report form

 • Golden gate ID card form

 • Report of ATC-Pilot interaction-01 July 2012

 • सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०५/२९

 • सिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना -२०७५/०५/२९ Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-३

 • Press Release Altitude Air 9NALS(AS350B)

 • Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-२

 • Altitude Air को 9N-ALS AS350 B3e हेलीकप्टर सम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति-१

 • यती एयरलाइन्सको 9N-AHW दुर्घटना सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती-२०७५ /०५/१७

 • प्रेस बिज्ञप्ती २०७५/०५/१०

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(१) -२०७५ /०४/२२

 • शिलबन्दी बोलपत्र(E-BID सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(१) -२०७५ /०४/२२ शिलबन्दी बोलपत्र(E-Bid सम्बन्धि) आब्हानको सूचना(२) -२०७५ /०४/२२

 • INVITATION FOR BIDS (2075-02-22)

 • INVITATION FOR BIDS (2075-02-28)

 • Report on ATC-Pilot Interaction Program on 9th June 2016

 • Report of ATS Procedure between TIA and Other Domestic Airports and Other Issues on 7th June 2016

Mobile App

TIA now on your Mobile Phones

TIA has recently launched its mobile apps for iPhones and Android phones. Install our app from respective app stores and receive the latest from us on the go.