शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७३।०८।०९

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय   
गौचरको 
पुनः शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना  
  (सूचना प्रकाशित मिति २०७३।०८।०७)   
 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ आन्तरिक टर्मिनलको एनेक्स भवनको बाहिरपट्टी २.४७ बर्ग मिटर क्षेत्रफलको कोठामा हाल संचालनमा रहेको ATM का अतिरिक्त २.००४ बर्ग मिटर क्षेत्रफलको कोठामा थप १ समेत गरी जम्मा २ वटा ATM संचालन गर्नको लागि नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गर्न यस कार्यालयबाट मिति २०७३।०७।०९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएकोमा तोकिएको समयावधीभित्र पर्याप्त शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता हुन नआएका हुँदा नियमानुसार दर्ता हुन आएका शिलबन्दी बोलपत्रहरु रद्द गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सो सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक बैंकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि ७ (सात) दिनभित्र छुट्टाछुट्टै बोलपत्र फाराम खरिद गरी ८ (आठ) औं दिनको १२ः०० बजेभित्र छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी बोलपत्र फाराम पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पुनः यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ । अन्य शर्तहरु मिति २०७३।०७।०९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित शर्तहरु अनुसार नै हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।