मकालु एयरको 9N-AJU C208B(Cssana) दुर्घटना सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती-२०७५/०२/०२