News

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७३।०७।०९) (Tea/Coffee & Confectionary Shop संचालन सम्बन्धी )

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय   
गौचरको 
शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना  

(सूचना प्रकाशित मिति २०७३।०७।०९)   

पुनः शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना: २०७३।३।३०

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय  
गौचरको
पुनः शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 
  (सूचना प्रकाशित मिति २०७३।३।२९)
 

Pages