News

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०७४/११/२८)

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको 
उद्धार तथा अग्नि निवारण महाशाखामा स्टाफ चमेनागृह संचालन 
गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

​(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।११।२८)

INVITATION FOR BIDS(2074-10-25)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

 

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074/10/25 (February 08, 2018)

 

INVITATION FOR BIDS (2074-10-21)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

                                                                                    

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074/10/21 (4th Feb., 2018)

 

INVITATION FOR BIDS (2074-10-03)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

 

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074-09-28

 

Pages